Overslaan naar contentHengelo's Werken is hoe we samenwerken om onze doelen voor 2040 te bereiken. En dat gaat best goed! We hebben het afgelopen jaar samen hard gewerkt aan de doelstellingen van Hengelo’s Werken en we hebben al mooie resultaten behaald. Ook merken we dat er in de wandelgangen wordt gesproken over Hengelo’s Werken.

Hengelo's werken

Leren & Ontwikkelen symbool van de Gemeente Hengelo

Leren & Ontwikkelen

Wij willen ons ontwikkelen naar een lerende organisatie, waarin het leren en ontwikkelen onderdeel is van ons dagelijkse werk en continu plaatsvindt. In een lerende organisatie werken zelfbewuste en wendbare professionals, die weten wat hun bijdrage is aan de opgave, zich continu blijven ontwikkelen en eigenaarschap tonen. Zij staan in verbinding met collega’s en de buitenwereld en zoeken actief de samenwerking op. Komende tijd gaan wij aan de slag om onze visie op leren en ontwikkelen in de praktijk te brengen.

Opgavegericht werken symbool van de Gemeente Hengelo

Opgavegericht werken

Onze samenleving is in een rap tempo aan het veranderen. Bedrijven, organisaties en inwoners nemen in deze ‘netwerksamenleving’ steeds vaker het heft in eigen handen. We zien dat we als gemeente steeds vaker worden geconfronteerd met grote opgaven: klimaatverandering, de woningnood en de decentralisatie van de zorg. Tegelijkertijd willen we focus en koers houden om onze doelstellingen te kunnen behalen. Dit alles vraagt van ons als gemeente dat we een wendbaar zijn: dat we sneller en flexibeler in kunnen spelen op nieuwe vraagstukken. Binnen Hengelo’s Werken zetten we ons binnen het speerpunt ‘opgavegericht werken’ in voor de ontwikkeling richting een wendbare organisatie.

Digitale Transformatie symbool van de Gemeente Hengelo

Digitale Transformatie

Door de snelheid van de digitalisering worden we soms verrast door ontwikkelingen. Als overheid moeten we scherp zijn op nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen, zodat we als gemeente de goede dingen blijven doen voor onze inwoners en ondernemers. De totale verandering die dit mogelijk moet maken noemen we de Digitale Transformatie. Het is een fundamenteel andere kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen waarbinnen digitale informatie een cruciale rol speelt. En dat gaat verder dan het digitaliseren van processen. Het gaat om zowel een culturele- en bedrijfstransformatie als een technologische transformatie, waarbij een optimale inpassing van digitale technologieën en oplossingen kan plaatsvinden

Dienstverlening symbool van de Gemeente Hengelo

Dienstverlening

We zijn mensgericht. We denken en handelen vanuit mensen met verschillende vragen en/of behoeften. Dat vraagt doorlopend afstemming en verbetering van ons contact en processen in de hele organisatie. Onze leidende motieven - persoonlijk, duidelijk, respectvol en betrouwbaar - geven intern en extern richting in hoe we ons handelen vormgeven.